Registrační formulář

Kontakt

Pravidla a podmínky prodejní akce
„HairCare a Alterna Bamboo promo”

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel prodejní akce „HairCare a Alterna Bamboo promo” (dále jen „prodejní akce“).

1. Pořadatel prodejní akce:
Pořadatelem prodejní akce je společnost Philips Česká republika s.r.o., se sídlem Rohanské nábřeží 678/23, Karlín, 186 00 Praha, IČ: 63985306, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 38206 (dále též jen jako „pořadatel“).

2. Termín a místo konání prodejní akce:
Prodejní akce probíhá v termínu od 01. 11. 2016 do 31. 12. 2016 24:00 hod (dále jen „doba konání prodejní akce“) na území České republiky u vybraných prodejců Philips Česká republika s.r.o. uvedených v závěru těchto pravidel (viz Seznam prodejců) (dále též jen jako „vybraní prodejci“).

3. Účastník prodejní akce:
Účastníkem prodejní akce se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm a doručovací adresou na území České republiky, která splní podmínky účasti na prodejní akci upravené v těchto pravidlech prodejní akce (dále jen „účastník“).

4. Produkty zařazené do prodejní akce a podoba odměny:
Zákazník, který v době konání prodejní akce koupí u vybraných prodejců výrobek vlasové péče značky Philips, konkrétně vysoušeč vlasů HP8280/00, vlasovou žehličku HP8372/00, automatickou foukací kulmu HP8668/00, automatickou kulmu HPS940/00 nebo automatickou kulmu HPS950/00 (dále jen jako „výrobek“) a splní všechny podmínky účasti na prodejní akci uvedené v těchto pravidlech, dostane jako dárek set vlasové kosmetiky Alterna Bamboo Smooth.

5. Podmínky účasti v prodejní akci:

1. Zakoupení kteréhokoliv výše uvedeného výrobků vlasové péče značky Philips v době konání prodejní akce u vybraných prodejců společnosti Philips Česká republika s.r.o. na území České republiky. Zakoupením výrobku se rozumí nákup nového výrobku.

2. Kompletní a řádné vyplnění údajů v online registračním formuláři na webových stránkách www.philipsdarek.cz a jeho odeslání. Registrační formulář musí obsahovat vyplněné následující údaje: jméno, příjmení, doručovací adresa, telefon, email, kód zakoupeného výrobku, název prodejny, v níž byl výrobek zakoupen, číslo pokladního dokladu (účtenky) nebo číslo faktury. Pro úplnou registraci je třeba vložit do elektronické registrace scan nebo fotografii pokladního dokladu (účtenky), nebo scan či fotografii faktury, a scan nebo fotografii čárového kódu z obalu nového výrobku. Nákup je nutné zaregistrovat nejpozději do 14 dnů od nákupu výrobku. Není-li dále uvedeno jinak, v případě nesprávně nebo neúplně vyplněného registračního formuláře právo účastníka na účast v prodejní akci zaniká. Registrace přes „My Philips” nebudou akceptovány.

Při splnění výše uvedených podmínek bude účastníkovi zaslán poštou na doručovací adresu uvedenou v rámci elektronické registrace dárek v podobě setu vlasové kosmetiky Alterna Bamboo Smooth prostřednictvím spolupracující agentury Fox Hunter s.r.o., V Zahrádkách 3, 130 00 Praha 3, IČ: 27936325, a to do 30 dnů od vytvoření registrace.

Uplatnit nárok na dárek v rámci této prodejní akce lze u jednoho výrobku a jednou účtenkou jen a pouze jednou.

V případě chybných nebo neúplných registrací může být účastník vyzván k jejich doplnění prostřednictvím emailu. Pořadatel však neodpovídá za nedoručení těchto výzev a není povinen kontrolovat správnost a úplnost údajů uvedených účastníkem v registračním formuláři. Účastník odpovídá za správnost a úplnost uváděných údajů.

Pořadatel neodpovídá za chyby při vyplnění registrace a za nedoručení dokladů zaslaných poštou či technické problémy s odesláním registrace na internetu.

Registrace, které nebudou odeslány do 14 dní od nákupu, nemusí být uznány. Poslední možný termín pro zaslání registrace je 14. 01. 2017, po tomto datu již nebudou žádné další elektronické registrace přijímány.

Do prodejní akce nebudou zejména zařazeni zákazníci s registrací provedenou později, než 14 dnů od uplynutí doby trvání prodejní akce uvedené v čl. 2 výše, či registrace neobsahující veškeré správné údaje, nesplňující daný formát či jinak nesplňující podmínky prodejní akce. Pořadatel prodejní akce si vyhrazuje právo konečného posouzení registrací. Účastník prodejní akce je povinen uschovat originál účtenky - dokladu o koupi za účelem ověření nákupu (dále jen „účtenka“). Pokud na základě případné výzvy pořadatele nepředloží účtenku/účtenky o zaplacení výrobku splňující podmínky těchto pravidel, tj. se shodnými údaji uvedenými v rámci registračního formuláře, bude z prodejní akce vyřazen bez nároku na dárek. Účastník souhlasí s elektronickým zasíláním dokumentů (daňových dokladů).

6. Zpracování osobních údajů a osobnostní práva

Účastí v prodejní akci vyjadřuje účastník souhlas s pravidly prodejní akce a zavazuje se je plně dodržovat. Účastí v prodejní akci souhlasí účastník se zpracováním všech svých osobních údajů vyplněných v registračním formuláři (dále jen „osobní údaje“) pořadatelem jakožto správcem a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele Fox Hunter s.r.o., V Zahrádkách 3, 130 00 Praha 3, IČ: 27936325, pro účely prověření platné účasti v prodejní akci a dále marketingové účely pořadatele, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, a to po dobu 5 let. Účastník bere na vědomí, že má práva mj. dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně a písemně kdykoliv na adrese pořadatele odvolat, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv správcem či zpracovatelem může účastník požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, jakož i požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

7. Závěrečná ustanovení

Pořadatel neodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí v prodejní akci. Osoby nesplňující podmínky účasti v prodejní akci nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do prodejní akce zařazeny. Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka prodejní akce, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání. Pořadatel prodejní akce neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v prodejní akci. Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů prodejní akce zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech prodejní akce, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno na http://www.philips.cz

Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. Pořadatel prodejní akce si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání dárku v prodejní akci.

V případě jakýchkoli dotazů nebo problémů kontaktujte naši spolupracující agenturu prostřednictvím e-mailu info@philipsdarek.cz.

Seznam prodejců

Parfums.cz www.Parfums.cz
Philips Eshop www.shop.philips.cz
Internet Mall www.mall.cz
Alza www.alza.cz
Electro World s.r.o. www.electroworld.cz
Datart International a.s.       www.datart.cz
EURONICS ČR a.s. www.euronics.cz
expert ČR, s.r.o. www.expert.cz
www.kasa.cz
Obchody 24 s.r.o. www.obchody24.cz

Napište nám svoje otázky a připomínky. Budeme Vás kontaktovat zpět.


Všechny údaje jsou povinné

Osobní údaje


Informace o produktu


* (max. velikost přílohy 2MB)


* (max. velikost přílohy 2MB)Odesláním registračního formuláře souhlasíte s pravidlami akce HairCare a Alterna Bamboo promo

Šetrný styling
jako ze salonu

Dárkový set vlasové kosmetiky Alterna Bamboo Smooth v hodnotě 1025 Kč

Dárkový set obsahuje: Alterna Bamboo Smooth Anti-Frizz Shampoo 40 ml – Jemný bezsulfátový šampon vlasy posiluje, hydratuje a prodlužuje životnost barvy vlasů. Zlepšuje celkový stav a vzhled vlasů. Již po prvním použití je zanechává hladší a zdravější.
Alterna Bamboo Smooth Anti-Frizz Conditioner 40 ml – Vyživující kondicionér bez obsahu parabenů je zdrojem intenzivní hydratace pro vaše vlasy. Ošetřuje roztřepené konečky a předchází krepatění vlasů. Pro hladké, lesklé a zdravé vlasy.
Alterna Bamboo Smooth Pure Treatment Oil 25 ml – Přírodní olej s obsahem nezbytných živin se okamžitě po aplikaci vstřebává. Lze jej použít jako intenzivní ošetření vlasů nebo před stylingem. Předchází krepatění vlasů, dodává vlasům oslnivý lesk a chrání barvu.
Alterna Bamboo Smooth Anti-Humidity Hair Spray 50 ml – Lehký, ultra suchý lak na vlasy poskytuje dlouhodobou ochranu před vlhkostí vzduchu. Vlasy fixuje, ale zároveň je zanechává pružné.
Kosmetická taštička

Všechny produkty z řady BAMBOO obsahují bio výtažek z bambusu, který je bohatý na aminokyseliny, cukry a minerály. Bambus vlasy posiluje, ozdravuje a intenzivně hydratuje, aniž by je zatěžoval. Obnovuje přirozenou schopnost vlasů odolávat každodenním nepříznivým vlivům okolního prostředí. Výtažek z bambusu je pak spojen s další účinnou složkou (kend olej, výtažek z kořene maca, indický angrešt) pro řešení specifického problému.

Výrobky řady BAMBOO nesou ochrannou známku Fairtrade a jsou certifikovány podle přísných pravidel společnosti ECOCERT pro ekologickou a přírodní kosmetiku. Všechny přípravky z řady BAMBOO poskytují ochranu před UV zářením a tepelným poškozením, zároveň chrání barvu před vyblednutím.